Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Blog

Kamil Varga

Popredný slovenský fotograf, predstaviteľ slovenskej novej vlny, žijúca legenda fotografie.

Štúdium
1978 – 1982 Stredná umelecko-priemyselná škola, Košice
1989 – Katedra umeleckej fotografie na Filmovej a televíznej fakulte akademie múzických umení v Prahe pod vedením Jána Šmoka
Kamil Varga patrí do významnej generácie slovenskej novej vlny, ktorá bola rozhodujúcim prvkom osemdesiatych rokov fotografickej kultúry v Československu. V autorovej tvorbe sa prelínajú tri základné individuálne (hlbinné) postoje – psychologický, metafyzický a rituálny. Tieto tri prvky určujú kostru jeho diela. Raz je v popredí jeden, inokedy druhý prístup, ale v princípe sú vždy neoddeliteľnou súčasťou Vargovej poetiky. Pre autora je príznačný pohyb v špirále, ústavičné spochybňovanie a vyvracanie už povedaného. Jeho postoj, je postoj filozofa, ktorý si kladie elementárne otázky – čo je človek, čo je slovo, čo je vesmír?
Umelec je žijúcou legendou slovenskej fotografie.
Od ukončenia štúdia pracuje ako fotograf v slobodnom povolaní. Od 90-tych
rokov sa pravidelne venuje vedeniu fotografických dielní a kurzov najmä v Českej a Slovenskej republike.

Jeho diela sú súčasťou stálych zbierok

Uměleckoprůmyslové muzeum, Prague, Czech Republic
Musée de ľ Elysée, Lausanne, Switzerland
Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovakia
Musée de la Photo, Arles, France
Landeshaus, Kiel, Germany
Požitavská galéria, Nové Zámky, Slovakia
Staatlische galerie Moritzburg, Halle, Germany
Považská galéria, Žilina, Slovakia
The Forbes Collection, Boston, USA

Publikácie

Lucia Benická: „Kamil Varga-Špirály“, Poprad, Slovakia, 1993
Václav Macek: „Kamil Varga“, Bratislava, Slovakia, 1997
Magda Klobučníková: „Kamil Varga“, Nové Zámky, Slovakia 2012

Dokumentárne filmy

Generácia 60-výstava fotografií, in project „North England on North Slovakia“, dir: Ján Stračina. Monarch a.s. and Slovenská televízia, Bratislava, 1993
Positivita, dir: Martina Kudlacek. Česká televize and Martina Kudlacek, Praha, 1994
Ano-Ume-Nie. Slovenskí hostia z Prahy, dir: Juraj Lihosit. Slovenská televízia, Bratislava, 1995

Za svoju profesionálnu kariéru sa zúčastnil viac ako stovky kolektívnych výstav (napr. New York, Toronto, Stockholm) a pripravil 35 samostatných výstav doma aj v zahraničí napríklad:
1988 „Moji priatelia“, Klub Futurum, Prague, Czechoslovakia
FAMU, Prague, Czechoslovakia
1989 DSK, Prague, Czechoslovakia
1991 Galerie „U Hlavů“, Prague, Czechoslovakia
„Ego“, Slovenská národná galéria, Bratislava, Czechoslovakia
Vermerova vila, Dunajská Streda, Czechoslovakia
1992 „Ego“, Liptovský Mikuláš; Czechoslovakia
„Ego“, Nitra, Czechoslovakia
„Ego“, Slovenské kultúrne stredisko, Budapest, Hungary
1993 Czech and Slovak Centre, Leeds, Great Britain
Galéria umenia, Nové Zámky, Slovakia
1994 Galerie M20, Hamburg, Germany
Mestská galéria, Štúrovo, Slovakia
Digital Equipment, Bratislava, Slovakia
Dům Umění, Znojmo, Czech Republic
1995 Galerie 4, Cheb, Czech Republic
„Tri tretiny“, Galéria Profil, Bratislava, Slovakia
Photofusion, London, Great Britain
University Gallery, Leeds, Great Britain
1996 Rhyl Library Museum and Arts Centre, Rhyl, Great Britain
Midland Arts Centre, Birmingham, Great Britain
Darlington Arts Centre, Darlington, Great Britain
Galéria Vojtecha Löfflera, Košice, Slovakia
Dom fotografie, Poprad, Slovakia
1997 Charlotten Burg, Halle, Germany
Považská galéria, Žilina, Slovakia
Novohradská galéria, Lučenec, Slovakia
1998 Štátna galéria, Banská Bystrica, Slovakia
Galéria J.Koniarika, Trnava, Slovakia
1999 „Kristovy roky“, Pražský dům fotografie, Prague, Czech Republic
2003 Fotogalerie Wien, Vienna, Austria
2005 Neue Rathaus, Weiden, Germany
2006 „Topografie světlem“, Galerie FOMA, Hradec Králové, Czech Republic
2008 Radniční výstavní síň, České Budějovice, Czech Republic
2009 Slovenský inštitút, Moscow, Russia
2010 Galerie Fiducia, Ostrava, Czech Republic
„Luminografie“, Kavárna Lucerna, Prague, Czech Republic
2011 Galéria umenia, Nové Zámky, Slovakia