Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Knižnica

Verejná fotografická knižnica Vladimíra Vorobjova

Otváracie hodiny:
Utorok 13:00 – 16:00
Streda 13:00 – 16:00

V prípade záujmu o individuálny čas návštevy knižnice je možné dohodnúť sa s knihovníčkou – Denisa Jašová, 0917 787826.

Nachádza na najvyššom pochodí Stredoeurópského domu fotografie na Prepoštskej ulici v Bratislave a je jedinou špecializovanou knižnicou svojho druhu na Slovensku. Vznikla v roku 2010. Knižničný fond obsahuje viac než 2500 knižničných jednotiek, pričom súčasťou knižnice je aj oddelenie periodickej a neperiodickej tlače, v ktorom sa nachádzajú významné noviny, časopisy či katalógy z výstav z celého sveta.

Elektronický katalóg kníh je dostupný online, zatiaľ čo katalóg tlače, tak ako aj celé oddelenie periodickej a neperiodickej tlače je ešte v procese kompletizácie a priebežný katalóg je možné poskytnúť mailom alebo na mieste. Vyhľadávanie v katalógu je možné na základe mena autora, fotografa, názvu knihy či kľúčových hesiel, čiže je veľmi komplexné. Knihy sú rozdelené podľa geografického kritéria, periodická a neperiodická tlač podľa abecedy.

Vypožičiavanie kníh je možné len prezenčne, knižnica však ponúka príjemné prostredie na štúdium, okrem pracovného stola v nej nájdete pohodlné kreslá a počítače s pripojením na internet a navyše zaujímavé prostredie kultúrnej inštitúcie v centre Bratislavy.

V roku 2020 získala Verejná knižnica Vladimíra Vorobjova dotáciu na nákup odbornej literatúry zameranej na fotografiu a vizuálne umenie z Fondu na podporu umenia. Knižnica tak rozšírila svoj fond a čitatelia sa môžu tešiť na nové hodnotné publikácie.

 

Vyhľadávanie v katalógu knižnice