Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Podporte nás

 

VAŠE 2% z daní NA PODPORU o.z. FOTOFO

 

Máte radi fotografiu a chceli by ste ju podporiť?

Blíži sa termín podávania daňového priznania, preto by sme Vás chceli osloviť s prosbou o poskytnutie 2% podielu z daní pre neziskovú organizáciu FOTOFO.

 

Svoje 2 percentá z daní môžete venovať prostredníctvom občianskeho združenia FOTOFO centru fotografického života na Slovensku – Stredoeurópskemu domu fotografie (SEDF) v Bratislave, ktorý zastrešuje a reprezentuje nezávislú fotografickú kultúru v našej krajine i celom stredoeurópskom regióne.

 

SEDF v Bratislave sa už šestnásty rok venuje výstavnej, publikačnej, informačno-konzultačnej, edukatívnej a zbierkotvornej činnosti. V rámci svojich priestorov na Prepoštskej ulici v Bratislave pripravuje celoročný výstavný program v dvoch galériách – v Galérii Martina Martinčeka a v Galérii Profil, ako aj v Múzeu fotografie. Okrem domácich a zahraničných výstav je tu pre vás k dispozícii knižnica s fotografickými a odbornými publikáciami i časopismi, ako aj lektorský priestor s ateliérom, v ktorom prebiehajú kurzy, workshopy, krúžky a detské tábory so známymi, zaujímavými a skúsenými lektormi. Informácie o výstavách a aktivitách SEDF nájdete na stránkach www.sedf.sk.

 

Zároveň každoročne oceňuje Osobnosť slovenskej fotografie a Fotografa roka, štvrťročne vydáva časopis Fotonoviny a organizuje festival Mesiac fotografie, ktorý od roku 2006  participuje na spoločnom projekte Mesiacov fotografie v Paríži, Berlíne, Ríme, Moskve, Luxemburgu a Viedni. Mesiac fotografie je najdlhšie organizovaným, lokálne aj medzinárodne známym a jediným kurátorsky koncipovaným festivalom fotografie a vizuálneho umenia na Slovensku.

31.ročník Mesiaca fotografie sa niesol v témach latinsko-americkej fotografie, post/kyber fotografie a zároveň prinesol výstavy mladých vychádzajúcich hviezd, ktoré odrážajú súčasné umelecké trendy v európskej fotografii. Tento rok sme Vám ponúkli autorské výstavy Isabel Munoz (ES), Maxima Ballesterosa (FR), Yolandy Andrade (MEX), Borisa Missirkova & Georgi Bogdanova (BG), Maxima Marmura (RU), Alana Hyžu (SK), Borisa Németha (SK), Karla Slacha (CZ), alebo skupinové výstavy ako Viva Latina!, Nová post-fotografia (IT), 10 poľských fotografiek, Latentné revolúcie – Miloty Havránkovej (SK), Libuši Jarcovjákovej (CZ) a Zuzany Pustaiovej (SK) a mnoho ďalších festivalových výstav a podujatí.

 

V roku 2022 má FOTOFO možnosť získať 2% zo zaplatených daní fyzických a právnických osôb. Preto by sme vás chceli poprosiť, aby ste svoje 2% nenechali prepadnúť v prospech štátu, ale aj takýmto spôsobom prispeli k ochrane, propagácii a edukácii fotografie ako súčasti kultúrneho dedičstva. Sľubujeme, že s finančnými prostriedkami naložíme efektívnejšie a užitočnejšie, ako keby by mali ostať v štátnom rozpočte. Náš program pripravujeme pre Vás a s Vašou podporou ho zrealizujeme ešte lepšie. Robíme v týchto pre kultúru neľahkých časoch všetko, čo je v našich silách, aby sme Vám domáce i zahraničné fotografické dianie sprostredkovávali i napriek momentálnym obmedzeniam.

 

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu nezávislej fotografickej kultúry,

Václav Macek a tím FOTOFO / SEDF

 

 

Nasledujú informácie pre venovanie 2% z odvedených daní za rok 2021:

 

Každý občan – fyzická osoba (FO), alebo firma – právnická osoba (PO) môže venovať 2% z odvedených daní za rok 2020 v prospech OZ FOTOFO

 

Postup pre fyzické osoby:

  1. Osobe, ktorá je zamestnaná, teda má príjem zo závislej činnosti, v prevažnej väčšine robí daň zamestnávateľ (mzdová účtovníčka).

– požiada mzdovú účtovníčku o potvrdenie o odvedení dane (mzdové účtovníčky vedia o tom tlačive)

– na základe potvrdenia od mzdovej účtovníčky vyplní Vyhlásenie

– obe tlačivá je možné odovzdať osobne alebo zaslať poštou priamo na daňový úrad.

 

  1. Osoba, ktorá si robí daňové priznanie robí sama – platí rovnaký postup, len sa to dáva do daňového priznania. Všetky potrebné údaje nájdete predvyplnené v tlačive v prílohe.

 

Potrebné údaje:

Obchodné meno: FOTOFO

IČO: 30811911

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Prepoštská 4, 814 99 Bratislava, SK

Registrácia: v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy pod číslom VVS 1-900/90-13013

 

Občianske združenie FOTOFO, ktoré zastrešuje Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave, je v zozname prijímateľov 2% z dane za rok 2021.

 

Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane:

 

  • 30. Apríl 2022 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

 

  • 31. marec 2022 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

 

Tlačivo na  poukázanie 2 %  zo zaplatenej dane z príjmu