Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Dejiny európskej fotografie 20. storočia

V novembri roku 2016 vyšiel posledný tretí diel encyklopédie The History of European Photography, čím sa uzavrela snaha o komplexné pokrytie fenoménu fotografie na európskom kontinente v 20. storočí.

Publikácia je doteraz najväčším publikačným počinom FOTOFO a jeho riaditeľa prof. Václava Maceka, ktorý projekt vytvoril a v spolupráci s ďalšími desiatkami ľudí priviedol do konca. Na encyklopédii The History of European Photography 1900 – 2000 sa okrem desiatok expertov na fotografiu z 34 krajín Európy podieľali niekoľkí editori, proofreaderi, koordinátori, dizajnéri, atď.

Všetky knihy obsahujú kapitoly od Albánska až po Ukrajinu, menné indexy, mapy, chronologické tabuľky zamerané na historický prehľad kultúrnych, spoločensko-politických a fotograficko-technických udalostí v danom časovom rozsahu, základné životopisy spomenutých aj nespomenutých fotografov, ktorí majú v histórii fotografie daného obdobia čestné miesto, bibliografia, biografie autorov.

Obsahovo má encyklopédia viac ako 2 000 strán a viac ako 1800 fotografií od známych mien ako napríklad: Laszlo-Moholy Nagy, Arthur Benda, René Magritte, Paul Nougé, František Drtikol, Jaromír Funke, Edith Tudor-Hart, Paul Nash, Brassai, André Kertész, Luigi Veronesi, Witkacy, Irena Blühová, Alexander Rodchenko, Martin Parr, Antonín Kratochvíl, Anton Corbijn a mnoho iných…

Encyklopédia vyšla v anglickom jazyku a je určená pre každého, kto sa zaujíma o dejiny nielen fotografie, ale taktiež o dejiny jednotlivých krajín Európy, o vývoj fotografie, a politické pozadie daného obdobia…
Táto publikácia má vyplniť medzeru v teórii fotografie. Má spĺňať funkciu základnej prehľadovej príručky, čím spĺňa nároky laickej verejnosti. Z hľadiska odbornosti textu je encyklopédia serióznym vedeckým dielom, ktorá stavia základ ďalšieho komplexného výskumu európskej fotografie.