Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Month of Photography 2020

30th year of the Month of Photography Bratislava
November 2. – 30. 2020

 

SLOVAK EXHIBITIONS
30 years of Academy of Performing Arts / collective; curator Olja Triaška Štefanovič; Medium Gallery
Jan Durina SEDF Martin Martinček Gallery
Vojtech Alexander curators Martin Kleibl & Ľubo Stacho; SEDF Museum of Photography
30 years of the Department of Photography at the Academy of Performing Arts/ collective, curator Štefan Komorný; Gallery F7
Milan Tittel curator Aurel Hrabušický; Aerotek
30 years of the Month of Photography Bratislava – Gallery Umelka

 

CENTRAL AND EASTERN EUROPE
30 years ITF collective CZ; curator Vladimír Birgus; Western terrace of Bratislava Castle
Silvia Plachy HU / USA curator Gabriella Csizek; Hall of the Ministry of Culture of the Slovak Republic
Klaus Pichler AT curator Thomas Licek; Austrian Cultural Forum
Martin Polák, Lukáš Jasanský (CZ) – Gallery Z
A lot of new on the East – collective curator Lois Lammerhuber Zoya Gallery
Arkadiusz Gola (PL) – Polish Institute, curator Michal Szalast
Photoblock – photo books in Central Europe 1920-2000 – Zoya gallery –
Karel Slach (CZ) – Comedy of Photography between Grain and Pixel, curator Pavlína Vogelová, Pistoriho palác
ASA 400 (CZ), guest Paolo Pellegrin (IT)

 

WORLD
Isabel Muñoz ESP – The House of Art,
Vik Muniz Brazil – CEHP, 2nd Floor, Profile Gallery

 

VERNISÁŽE / OPENINGS

3.11. UTOROK / TUESDAY
15:00 Camera Obscura; 1 Veža Starej radnice, Hlavné námestie
16.00 Karel Slach – Komédia fotografie medzi zrnom a pixelom / Comedy of Photography between Grain and Pixel; 7 Pistoriho palác – 1. posch. / 1st Floor
17.00 400 ASA: Prostě dokument… / 400 ASA: Documentary Photography; 8 Dom umenia
18.00 Isabel Muñoz – Antropológia pocitov / Anthropology of Feelings; 8 Dom umenia

 

4.11. STREDA / WEDNESDAY
16.00 Prezentácia knihy- Počiatky fotografie na Slovensku 1839 – 1918/ Launch of the Book – Beginning od Photography in Slovakia 1839 – 1918; 2 Stredoeurópsky dom fotografie / Múzeum fotografie
16.30 Jan Durina – Devil Ninja Thorax; 2 Stredoeurópsky dom fotografie / Galéria Martina Martinčeka
17.00 Vik Muniz – Imaginária; 2 Stredoeurópsky dom fotografie / Galéria Profil
18.00 I. Ozveny / Echoes – Festival La Gacilly-Baden Photo 2020; 15 ZOYA Gallery, Erdödyho palác

 

5.11. ŠTVRTOK / THURSDAY
15.00 30. rokov založenia Filmovej a televíznej fakulty na VŠMU / The 30th anniversary of founding the Faculty of Film and Television of Academy of Performing Arts; 5 Galéria F7
16.00 Smoke and Mirrors.  30. rokov založenia katedry fotografie a nových médií VŠVU / The 30th Anniversary of founding the Department of Photography and New Media of the Academy of Fine Arts in Bratislava; 4 Galéria Medium
17.00 Milan Tittel – Karanténa / Quarantine; 3 Galéria Artotéka
18.00 Lukáš Jasanský, Martin Polák; 10 Galéria Z, Zichyho palác

 

6.11. PIATOK / FRIDAY
15.00 Klaus Pichler – Zlaté dni pred koncom / Golden Days Before They End; 14 Rakúske kultúrne fórum, Astoria Palace
16.00 Tri dekády/ Three Decades Inštitút tvorivej fotografie FPF Sliezskej univerzity v Opave, 1190 – 2020 / Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, 1990 – 2020; 9 Západná terasa Bratislavského hradu
17.00 Arkadiusz Gola – Čiernobiela zem / Black and White Land; 11 Poľský inštitút

 

7.11. SOBOTA / SATURDAY
12.00 Okrúhly stôl / Round table Debata o fotografickom školstve na Slovensku a Česku / Debate on photography education in Slovakia and the Czech Republic; 19 Café Berlinka, Slovenská národná galéria, Esterházyho palác
14.00 Fotojatka – Projekcia tvorivej fotografie / Creative Photography Projections; 21 VŠMU
15.30 Vyhlásenie výsledkov o najlepšiu fotografickú knihu v strednej a východnej Európe a výstava kníh / The results of Award for the best Photography Book published in Central and Eastern Europe and the Book Exhibition; 20 Výstavná sála Univerzitnej knižnice v Bratislave
16.00 Ivelin Metodiev , Kristina Krumova – Vodorovno / Horizontal; 12 Bulharský kultúrny inštitút
16.30 Prezentácia knihy Spiš – Tiene a ozveny / Launch of the Book Spiš – Shadows & Echoes; 18 Kaplnka s. Jána Evanjelistu
17.00 Maxim Marmur – Čas ticha / Time of Silence; 13 Koncerná a výstavná sieň Klarisky