Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Šesť príbehov z dejín fotografie

1. Krajina (kurátor: Martin Kleibl)

autori: Karol Divald, Hermann Weissbach, Rudolf Würsching, Gusztáv Matz, Karol Körper, Pavol Socháň, Ladislav Noel, Ján Motulko, Pavel Pecha, Dušan Slivka, Dominika Jackuliaková, Ján Kekeli, Juraj Fifik, Google Maps

2. Portrét (kurátor: Matúš Zajac)

autori: Eduard Kozics, Béla Mindszenty, František Hodoš, Gusztáv Löger, Alojz Baker, Irena Blühová, Bohumil Puskailer, Dezider Hoffman, Karol Kállay, Tibor Huszár, Ľuba Lauffová, Tibor Borský, Milota Havránková, Ľubo Stacho, Lucia Gardin, Dušan Kochol

3. “Reportáž” (kurátor: Andrej Bán)

autori: Miloš Dohnány, Viliam Malík, Karol Plicka, Martin Martinček, Karol Kállay, Ladislav Bielik, Martin Kollár, Boris Németh

4. Telo (kurátorka Zuzana Pustaiová)

autori: Vojtech Alexander, Miro Gregor, Judita Csáderová, Pavel Janek, Jana Hojstričová, Dorota Sadovská, Rudo Sikora, Monika Stacho, Ján Krížik, Rudolf Lendel

5. Hra (kurátor: Václav Macek)

autori: Miloš Bazovský, Igor Grossmann, Elo Havetta, Albert Marenčin, Alex Mlynárčik, Kamil Varga, Martin Kochan

6. Maľba a fotografia (kurátor: Eugénia Sikorová)

autori: Monogramista T.D, Rudo Sikora, Ján Budaj, Ľubomír Ďurček, Michal Kern, Petra Ferancová

********************************************************

Ak ste sa v roku 1989 zaujímali o fotografiu, tak ste si nemohli nevšimnúť, že fotografia oslavuje 150 rokov svojho vzniku. V Prahe sa uskutočnili dve obrovské výstavy, ktoré viac rokov pripravoval rozsiahly tím odborníkov na čele s Danielou Mrázkovou. Výsledok si diváci mohli pozrieť počas dvoch letných mesiacov v nádherných priestoroch pražského Mánesu ( Čo je fotografia ? 150 rokov fotografie ) resp. Cesty československej fotografie v priestoroch Domu U kamenného zvonu na Staromestskom námestí v Prahe. Obdobne k výročiu pristúpili aj inštitúcie vo Varšave, Budapešti či Viedni.

Keď si v roku 2019 do googlu zadáte heslo 180 rokov fotografie, tak zistíte, že okrem jednej výstavy, ktorá je venovaná zároveň 30.výročiu Nežnej revolúcie, 70. výročiu založeniu Vysokej školy výtvarných umení a pripomenutiu vzniku katedry fotografie v roku 1990 a súčasne tvrdí, že je pripomienkou aj 180. výročia vzniku fotografie, tak nikto nič nepripomína.

Neviem, prečo tomu tak je – možno aj preto, že ak v roku 1989 ste chceli vystavovať pôvodné zväčšeniny zo svetových zbierok, tak ste ich s väčšími či menšími ťažkosťami aj mohli získať, ale v súčasnosti by to bol pokus, ktorý by si vyžadoval štáb právnikov a nie mesiace, ale roky príprav. Ale dôvody môžu byť aj prozaickejšie – teda, že fotografia je tak bohato prítomná v programoch galérií a múzeí, že by to bol len o jeden výstavný titul viac, kdežto v roku 1989 to bola skutočne mimoriadna udalosť, pretože pre mnohých kritikov či historikov umenia fotografia nebola dostatočne dôstojným ani zberateľským ani výstavným objektom.

Stredoeurópsky dom fotografie, ktorý realizuje okolo pätnásť výstav – spolu s Mesiacom fotografie takmer 50 fotografických výstav ročne, je s Múzeom fotografie výsledkom radikálnej tridsaťročnej zmeny. Je prirodzené, že tak ako sme na Slovensku výluční v propagácii fotografie, tak sme aj jediní v pripomienke 180.výročia fotografie. ( Francúzska vláda 19.augusta 1839 odkúpila od Louisa Daguerra vynález fotografie a darovala ho k bezplatnému použitiu ľudstvu.)

Naše výstavné možnosti nám umožnili pripraviť len komorný prehľad diania na Slovensku z rokov 1839-2019. Široké žánrové, druhové spektrum produkcie sme rozdelili do šiestich kapitol – krajina, portrét, reportáž, telo, hra, fotografujúci maliari. Šiesti kurátori pripravili výber, ktorý okrem kontinuity pripomína aj zmeny. V každej kapitole sa divák môže stretnúť aj s autoritami odboru, ale aj s menej známymi autormi. Divák dostáva šancu v rozprávaní prežiť plynutie času, premeny v tom – ktorom žánri, ale dozvie sa veľa aj o fotografii ako celku a v neposlednom rade aj o zmenách v spoločnosti či kultúre.

Najstaršia fotografia na výstave je zo štyridsiatych rokov 19. storočia, najnovšia z roku 2019, expozícia zahŕňa diela 60 autorov.

Inštitúcie, ktoré zapožičali diela:

Múzeum mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria