Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Pripravujeme

Výstavný program SEDF 2023

Múzeum fotografie

11.1. -2.7.2023
Autá doby c.k.
Kurátor: Pavel Scheufler
Výstava predstaví rôzne aspekty fotografovania áut na počiatku automobilovej éry: od prvotného očarenia a štylizovaných reportáží po zradenie do nového životného štýlu. Ukazuje ako od začiatku 20. storočia sa autá využívali v pestrom spektre od zábavy po prepravu ľudí a tovaru. Najstarší snímok je z roku 1898, najmladší obrnené auto z 1. svetovej vojny.

5.7. – 28.10.2023

Béla Petrik/Albert Petrik
kurátor: Jozef Sedlák
Výstava predstavuje výber z tvorby dvoch autorov prvej tretiny 20.storočia – Béla Petrik, kňaz a fotograf južného Zemplína, ktorý zaznamenával život, prácu ľudí v tomto regióne. Jeho strýko Albert Petrik, uznávaný budapeštiansky fotograf architektúry, bude zastúpený originálnymi kabinetnými fotografiami architektúry z prelomu 19/20 storočia z Talianska.

1.11 – 22.12.2023
kurátor: Péter Baki (HU)
Výber z tvorby maďarských fotografov konca 19.storočia.

 

Galéria Profil

11.1. – 25.2.2023
Jose a Marie Claude (FR) – Odtlačok ciest
kurátorka: Eva Mazárová
Denníky života rómskych rodín – tradície, remeslá, sviatočné a všedné chvíle. Manželia Carretovci tridsať rokov nadväzujú vzťahy s Rómami po celej Európe, ale najmä na Slovensku, Rumunsku, Maďarsku a Ukrajine. Vďaka osobným väzbám a priateľstvám vznikli prirodzené fotografie každodenného života.

1.3. – 15.4.2023
František Hauskrecht (1953-2022)
kurátor: Peter Krivda
Výber z tvory dlhoročného fotografa architektúry, ktorý experimentoval s presahmi fotografie do maľby, člen Umeleckej besedy slovenskej

19.4.- 27.5.2023
Joerg Rubbert (DE): Stratený Paríž
Čiernobiele fotografie Paríža, ktorý autor fotografoval v priebehu tridsiatich rokov. Čiernobiele fotografie prinesú vhľad do širokého spektra veľkomestského diana – bulváre, parky, metro, Seina, Paríž v noci, mladosť, atď.

31.5. – 1.7.2023
Mariana Árvay Čunderlíková : Mikrosvet včely
kurátor: Juraj Mojžiš

Výstava si kladie za cieľ konfrontovať dve médiá, ktorá sa venujú tej istej téme – maľbu a fotografiu. Idea výstavy sa zrodila z fotografických mikroskopických detailov medových plástov, ktoré viedli k následným maliarskych interpretáciám. Výstava otvára dialóg medzi vedeckou experimentálnou fotografiou a jej estetizáciou klasickou výtvarnou cestou.

leto – ASA
5.7. – 2.9.2023
ASA 400 – Karel Cudlin, Jan Dobrovský, Alžbeta Jungrová, Antonín Kratochvíl, Jan Mihaliček, Martin Wagner
kurátor: Josef Moucha
Prierez tvorbou členov významnej českej fotografickej dokumentaristickej skupiny, ktorá prinesie pohľad do sveta rôznych spoločenských skupín, nielen v Česku, ale aj na Ukrajine, či do špecifických prostredí ako je svet nového cirkusu v Prahe.

6.9. – 1.10.2023
Peter Janáčik, Martin Jombík: ‘Pomlka / Der Pause’
kurátorka: Alena Vrbanová
Výstava prináša vizuálno-mentálny dialóg tandemu Petra Janáčika a Martina Jombíka. Autori
na výstave vytvoria inštalačné okruhy blízke i rozporné naratívom tela, telesnosti a alúziam na žáner zátišia.  Diskurz tela a individuálnej intimity vnímaný cez fragmentárnosť obrazu anticipuje ďalšie možné asociatívne a interpretačné roviny vnímania „života zblízka“.

4.10. – 29.10.2023
Farby Rumunska – Zo súčasnej rumunskej fotografie
kurátor: Eugen Negrea
Kolektívna výstava členov rumunského zväzu umeleckých fotografov, partnerskej organizácie slovenského združenia profesionálnych fotografov. Výber bude ilustrovať rôzne žánrové a štylistické aspekty súčasnej rumunskej tvorby – krajinárska fotografia, street fotografia, zátišia, fotografia architektúry.

 

november – december
Mesiac fotografie 2023

 

 

Galéria Martina Martinčeka

11.1. – 12.2.2023
Pavol Kajan: Mimézis
kurátorka: Katarína Matušková
Výstava pravského fotografa ponúka spektrum diel inšpirovaných mytologickými témami, čerpá aj zo sakrálnych príbehov Starého a nového zákona. Prostredníctvom poztáva zhmotnňuje cnosti, neresti, túžby.

15.2. – 12.3.2023

Laura Belišová (rod. Štrompachová)
Poézia vody
Galéria Martina Martinčeka
kurátorka: Veronika Marek Markovičová
Nový autorský fotografický projekt Laury Belišovej (rod. Štrompachovej) o vode v nás a okolo nás. Pocta Čiernej vode, Malému Dunaju, Dunaju, plodovej vode a pupočnej šnúre mám a dcér. O dorastaní do materstva a návratoch k sebe.
15.2. – 12.3.2023
Galéria Martina Martinčeka
kurátorka: Veronika Marek Markovičová
Nový autorský fotografický projekt Laury Belišovej (rod. Štrompachovej) o vode v nás a okolo nás. Pocta Čiernej vode, Malému Dunaju, Dunaju, plodovej vode a pupočnej šnúre mám a dcér. O dorastaní do materstva a návratoch k sebe.

5.3. – 15.4.2023
Eva Bodo
kurátorka: Beata Jablonská
Výstava obsiahne autorkine presahy do rôznych mediálnych prezentácií, ten istý motív sa ocitá raz v kresbe, inokedy vo fotografii, maľbe alebo digitálnej manipulácii.

19.4.- 27.5.2023
Radovan Stoklasa : Fotografie
Kurátori: Peter Marek, Veronika Marek Markovičová
Bilancia 25 rokov reportérskej práce. Trenčianskeho autora. Jeho fotografie už dávno prerástli región, v ktorom pôsobí a z každodenného poctivého remesla pre zvučné domáce i zahraničné agentúry sa vynárajú na povrch zábery, ktoré svojou estetikou presahujú rámec zachytenia udalosti.

31.5. – 1.7.202
Lucia Hájková: Živá voda
kurátor : Pavel Scheufler
Cyklus tvoria fotografie vyhotovené historickou fotografickou technikou – procesom kyanotypie. Jednotlivé fotografie sú ľahko kolorované. Tak ako kolobeh vody v prírode je i toto dielo obrazom vystihujúcim večné prelínanie minulosti, prchavej prítomnosti a budúcnosti.

6.9. – 1.10.2023
Peter Piovarcsy: Športová fotografia
kurátor: Juraj Mojžiš
Výstava prinesie pohľad do špecifického sveta motoristických pretekov.

4.10. – 29.10.2023
OPEN CALL 2023 – „Ekologická stopa fotografickej produkcie“
kurátorka : Silvia L. Čúzyová
Výstava preskúma a prinesie nový pohľad na to, ako sa samotné médium fotografie materiálne a ideologicky podieľa na zmene životného prostredia.