Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Pripravujeme

2.9. – 27.9.
Galéria Profil
Tomáš  Agat  Błoński  (SK/PL): Blízke stretnutia vzdialených svetov
kurátor: Piotr Muschalik

Galéria Martina Martinčeka
Z nových prírastkov do zbierky Múzea fotografie
kurátori: Václav Macek, Martin Kleibl

 

30.9. – 1.11.
Galéria Profil
Lois Lammerhuber (AT)
Pijem, dýcham, jem a snívam fotografiu – 24 hodín každý deň
Autor úzko spolupracoval s magazínom GEO  od 80-tych rokov – realizoval vyše 2400 fotografických esejí a participoval na 82 knihách. Prvá prezentácia jeho tvorby na Slovensku ponúkne výber z jeho rozsiahleho diela – reportáže pre GEO (1985 – 2020), Najkrajšie krajiny sveta ( s básňami Eveleny Schlag, 2016), Viedenská štátna opera  (2007 – 2020), Stále mám zimomriavky z Dony Rosa (2017)

Galéria Martina Martinčeka
25m2
Autori: Kristína Denková, Ema Fajnorová, Eliška Šufliarska, Sonia Ščepanová
Kurátor: Radovan Dranga
Výstava 25m2 predstavuje tvorbu zoskupenia umelcov, ktorí skúmajú alternatívy tvorby v domácej karanténe počas pandémie. Autori rozoberajú rodinné vzťahy, dopady na ľudskú psychiku v odlúčení, vlastnú identitu či možnosti estetizovania banálnych predmetov prístupných v domácom prostredí prostredníctvom média fotografie, videoartu či intermediálnych presahov.

 

4.11. – 20.12.
Galéria Profil
Vik Muniz (BR)
IMAGINARIA
Kurátorka: Olga Ogorodova
Slávny brazílsky umelec, ktorého diela nikdy neboli vystavené na Slovensku, sa predstaví kolekciou 19 veľkoformátových fotografií predstavujúcich svätých, ako ich zobrazovali veľkí umelci –  Svätá Agneša od Simona Voueta, Svätý  Augustin od Philippa de Champaigne či  Svätý Sebastián od  Jose de Ribeira. Vik Muniz už v 90-tych  rokoch získal pozornosť použitím banálnych predmetov dennej spotreby na vznik diel – cukor, kečup, hračky, odpad, výstrižky z časopisov, atď.  Fotografie v jeho  najnovšom cykle  reprezentujú obrazy našej kolektívnej pamäte. Vďaka ním môžeme skúmať problém originálu a kópie, ktorý sa navracia  od úsvitu mechanickej reprodukcie. Muniz siaha po starých dielach, aby problematizoval spôsoby, ktorými nás svätci fascinujú –  skúma dejiny ich reprezentácie v umení. Súčasne skúma ako sa umelecké dielo vzťahuje k posvätnému.

Galéria Martina Martinčeka
Jan Durina
Devil Ninja Thorax
Autor využíva rozmanitosť médií na vytváranie persón a rozvíjanie komplexných príbehov, v ktorých existujú. Jeho diela sa často zaoberajú témou duševného zdravia, skúmajú otázky identity , ľudského tela a sveta prírody. Vytvára umelecké diela vo forme performance, filmu a fotografie, textilu, hudby a pôsobí s ľahkosťou medzi performatívnymi a výstavnými aktivitami.

 

10 – 20.12.2020
Galéria Martina Martinčeka
Dorota Holubová
Disclosed Love
Texty – Michal Dudoň
Kolekcia intímnych portrétov rôznorodých a mimoriadnych príbehov LGBT párov a rodín žijúcich na Slovensku. Nie sú len čísla v štatistikách, či číslami v tabuľkách alebo len slovami, ktoré vychádzajú z úst nenávistných politikov. Sú to ľudia, ktorí majú svoje mená, vášne, rodiny, partnerov a partnerky, súrodencov a predovšetkým ide o ľudí, ktorí predstavujú hlas komunity, ktorá je nevypočutá. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra z roku 2019 si takmer 60% Slovákov myslí, že homosexuáli, lesby a bisexuáli by nemali mať rovnaké práva ako heterosexuáli.

 

Múzeum fotografie

3.7. 2020 – 31. 1. 2021
Vojtech Alexander – priekopník röntgenografie
kurátori: Martin Kleibl, Ľubo Stacho
Vojtech  Alexander  (1857-1916)  –  výber  z  diela  priekopníka  röntgenovej  fotografie,  ktorého  súbor  je  od  roku 1988 národnou kultúrnou pamiatkou. Unikátne röntgenologické fotografie kežmarského doktora, ktorý už v roku 1896 ako prvý v Uhorsku realizoval pokusy s röntgenom.