Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Pripravujeme

4.3. – 5.4.
Galéria Martina Martinčeka
Gustáv  Hegedüš  (SK)  –  Príbeh  lesa  –  poetický  obraz  prírody,  ktorý  sprevádzajú  básnické  texty  Ondreja  Nagaja

Galéria Profil
Veronika  Marek  Markovičová,  Peter  Marek (SK) –  Spolu (každý inak)
Robia spolu Fotopondelky. Majú spolu deti. Spoločnú domácnosť. A rozličné vizuálne prejavy. Jedno manželstvo – dve formy. Fotografia ako spoločný menovateľ.
kurátorka: Milota Havránková   

 

8.4.- 10.5.
Galéria Profil
Joerg  Rubbert  (D)  –  Zastavený  čas
Život mesta je hlavnou autorovu témou. V novom výstavnom súbore, ktorý vznikal v rokoch 2007-2016, tematizuje dobu pred ekonomickou krízou a počas nej na juhu Spojených štátov amerických. V duchu tradície obrazov amerického vidieka od Williama Christenberryho a Walkera Evansa zachytáva neprikášlenú ekonomickú situáciu v štátoch Georgia, Tennessee a Mississippi : chátrajúce nákupné strediská na hlavných uliciach, opustené kancelárie, zatvorené obchody, benzínové pumpmy nahradené lacnými obchodmi s textilom. Výstava tlmočí fascináciu zastaveným časom a morbídnou krásou zániku.
kurátor: Jurgen Burgin

Joerg Rubbert: ‘Scene at 01.05 p.m._East 2nd Street, Pecos, Texas 2016’

Galéria Martina Martinčeka
Jakub Križo (SK) – Survivors of Osvienčim – expozícia, ktorá je reakciou na popieranie holocaustu

 

3. 7. – 2. 8.
Galéria Martina Martinčeka
Galéria Profil
Ateliér kameramanskej tvorby – absolventi  a študenti  Filmovej a televíznej fakulty  VŠMU  –  výstava,  ktorá  pripomína  takmer  tri  desiatky rokov činnosti katedry, ktrorá vychovala rad znamenitých fotografov
kurátor: Štefan Komorný

 

1.7. – 30.8.
Marek Musil (CZ) – Burning man – výnimočne sugestívna správa o karnevalovej slávnosti v Kalifornii, ktorú autor sledoval v priebehu viacerých rokov a okrem portrétov účastníkov prinišol aj sugestívnu reportáž o atraktívnej udalosti
kurátor – Marek Ladiver

 

2.9. – 27.9.
Galéria Profil
Tomáš  Agat  Blonski  (PL):  Kvet  Poľskej  Mládeže  –  pri  príležitosti  30.výročia  katedry  fotografie  VŠVU  výstava jedného z jej prých absolventov
kurátor: Karol Hordziej

Galéria Martina Martinčeka
Rastislav Marguš (SK) – unikátne letecké snímky špičkových vojenských aj civilných lietadiel

 

30.9. – 1.11.
Lois Lammerhuber (AT) – Óda na zem – krajinárska fotografia významného rakúskeho reportéra
kurátorka: Florence Drouhet

 

4.11. – 20.12.
Vik   Muňiz   (BR)   –   Imaginaria   –   cyklus   veľkoformátových   kolážových   portrétov,   ktorý   vychádza   z   intepretácie diel renesančných a barokových majstrov

 

 

Múzeum fotografie

3.7. 2020 – 31. 1. 2021
Vojtech  Alexander  (1857-1916)  –  výber  z  diela  priekopníka  röntgenovej  fotografie,  ktorého  súbor  je  od  roku 1988 národnou kultúrnou pamiatkou