Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Pripravujeme

 

26.4.- 2.6. 2019

1. poschodie, Galéria Martina Martinčeka
David Těšínsky/ CZ/

2. poschodie, Galéria Profil
KEYWORDS
Dominika Ličková /SK/
kurátor: Michal Huštaty

5.6.-30.6.

Diplomové práce katedry nových médií a fotografie VŠVU
Kurátorka: Silvia Saparová

3.7. – 1.9.

Peter Župník
kurátorky: Bohunka Koklesová, Mária Novotná

 

Múzeum fotografie
30.10. 2018 – 30.5. 2019
Bratislava a fotografia: Bratislavské fotografické ateliéry v rokoch 1839 – 1918
kurátor: Martin Kleibl