Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Pripravujeme

27.2.- 14.4. 2019

1. poschodie, Galéria Martina Martinčeka
Dorota Holubová / SK /
kurátor: Branislav Štepánek

Atlas žien je umelecko-aktivistický projekt zaoberajúci sa násilím páchaným na ženách na Slovensku. Názov Atlas žien predstavuje mapu vizuálnych príbehov, zbierku portrétov žien zažívajúcich násilie a portrétov žien, ktoré im poskytujú pomoc a podporu.

2. poschodie, Galéria Profil