Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Pripravujeme

Výstavy v SEDF 2021

 

Galéria Martina Martinčeka

apríl/máj
Miloš Karásek (SK)
Samovrava – autorský multimediálny projekt, doprevádzaný fotografiami Michala Zajačka

jún
Robert Bielik (SK)
Fragment bezčasia
Autor textu: Juraj Mojžiš

júl
Radovan Kodera (CZ)
…do očí – súbor klasických fotografických portrétov, nasnímaných fotoaparátom na veľký formát s použitím anti-Scheimpflugovho princípu.
Kurátorka: Veronika Marek Markovičová

august
Jarmila Uhlíková (SK)
Normálna idylka – fotografický cyklus o materstve, materskej, rodine, plynutí času a o momentoch vytrhnutia sa z tohto kolobehu.
Kurátorka: Veronika Marek Markovičová

september
Andrew Hauner (USA)
New York – 11. september 2001 – dokumentárny pohľad (v tej dobe) 14-ročného chlapca na udalosti spojené s pádom Dvojičiek
Kurátor: Radovan Kodera

október
Ateliér nových médií – Katedra výtvarných umení a intermédií, TUKE Košice (SK)
Kurátorka: Lena Jakubčáková

november
Alan Hyža (SK)
Spiš – krajina a jej pamäť
Kurátor: Dušan Dušek

december
Open Call – výstava víťazného projektu

 

Galéria Profil

január/apríl
Michal Vasiľ (SK)
Na pomedzí – Séria fotografií o zmenách v krajine na území Žitného ostrova a ich spätnom vplyve na človeka
Kurátor: Juraj Figura

apríl/máj
Vasil Stanko (CZ)
Rodinný portrét – portréty osobností z oblasti kinematografie, architektúry, politiky, školstva, zdravotníctva, športu a podnikania
Autor textu: Josef Moucha

jún
Otto Hainzl (AT)
Europastrasse – dokumentárna cesta naprieč „európskosťou“ – diaľnicou E75 z nóskeho Vardø až po mesto Sitia na Kréte, ktorá v sebe spája fotografiu, audio a video
Kurátor: Thomas Licek

júl/august
Oto Sládek (CZ)
Minimálny svet – diela na hranici medzi konštrukciou a abstrakciou, rozvíjanie podnetov Josefa Sudka, Jaromíra Funkeho, ale aj nemeckého Bauhausu
Kurátor: Vladimír Birgus

september
Hviezdoslavovo námestie, Bratislava – výber z prác študentov bakalárskeho stupňa katedry nových médiá VŠVU v rokoch 2010-2020 (SK)
Kurátor: Jozef Sedlák

október
Ateliér nových médií – Katedra výtvarných umení a intermédií, TUKE Košice (SK)
Kurátorka: Lena Jakubčáková

november/december
Isabel Muňoz (ES)
Cyklus tancujúcich iránskych dervišov
Kurátor: Guillermo Gonzalez

 

Múzeum fotografie

január
Vojtech Alexander (SK)
Priekopník roentgenografie – Rontgenogramy z rokov 1905-1910
Kurátori: Ľubo Stacho, Martin Kleibl

február/jún
Janka Blaško Križanová (SK)
Ambrotypy z Krásnej hôrky: výskum, identifikácia, reštaurovanie
Kurátorka: Bohunka Koklesová

júl 2021/január 2022
Bratislavské fotografické ateliéry 1918-1948 (SK)
Kurátor: Martin Kleibl