Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Blog

Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2019

Vyhlasovatelia:
Združenie slovenských profesionálnych fotografov
Stredoeurópsky dom fotografie / OZ FOTOFO
Vysoká škola výtvarných umení
Festival_OFF

Porota:
Judita Csáderová – predsedkyňa poroty
Bohunka Koklesová
Dušan Kochol

zasadanie poroty 5. 12. 2019

Osobnosť slovenskej fotografie 2019
Nominovaní: Tibor Borský, Alexander Strelinger, Ľubo Stacho, Aurel Hrabušický, Peter Procházka, Peter Župník, Filip Vančo, Miro Švolík, Jozef Sedlák, Tono Stano

Tibor Borský – Osobnosť slovenskej fotografie 2019
Tibor Borský – (1939) je absolvent pražskej FAMU, katedry filmového a televízneho obrazu, odboru umeleckej fotografie z roku 1967. Po skončení školy sa ako dvorný fotograf československej novej vlny sa podieľal na viacerých filmoch Juraja Jakubiska, Miloša Formana, Ela Havettu a ďalších významných režisérov. 1968-75 pôsobil ako fotograf Svetu socializmu, 1976-90 ako fotograf a grafický dizajnér časopisu Populár. Je fotožurnalistom a reklamným fotografom. Venoval sa dokumentárnej a reklamnej fotografii s hudobnou tematikou. Podieľal
sa na tvorbe obalov platní firiem Supraphonu a Opus. Dlhodobo dokumentoval umeleckú tvorbu Mariána Vargu.

Fotograf roka 2019
Nominovaní: Andrea Kalinová , Jana Šturdíková, Ján Šipöcz, Dominka Jackuliaková, Lucia Tallová, Lena Jakubčáková, Dominika Ličková, Veronika Marek Markovičová

Andrea Kalinová – Fotograf roka 2019
Andrea Kalinová – (1980) cenu získala za za spoluúčasť na fotografickej časti knihy Architektúra starostlivosti. Kniha mapuje a skúma stav a hodnoty slovenských liečebných domov neskorého modernizmu navrhnutých najmä v čase 60. a 70. rokov 20. storočia. Fotografka od roku 2014 zachytáva atmosféru kúpeľných zátiší popreplietanú s nostalgiou predošlého času a bizarnou súčasnosťou.