Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2018

Vyhlasovatelia:
Združenie slovenských profesionálnych fotografov
Stredoeurópsky dom fotografie
Vysoká škola výtvarných umení
OZ FOTOFO

Porota:
Judita Csáderová – predsedkyňa poroty
Aurel Hrabušický
Bohunka Koklesová
Václav Macek

zasadanie poroty 7. 12. 2018

Osobnosť slovenskej fotografie 2018
Nominovaní: Aurel Hrabušický, Jozef Sedlák, Květoslava Fulierová, Rudolf Sikora

Rudolf Sikora – Osobnosť slovenskej fotografie 2018
Rudolf Sikora je maliar,grafik, fotograf, pedagóg. Je to jeden z najvýznamnejších slovenských výtvarníkov. Vo svojej tvorbe často používa krížiky a hviezdičky ako symbol narodenia a smrti, večného kolobehu života. Na svojich fotografiách je sám, vyjadruje sa tvárou, gestom, pohybom.

Fotograf roka 2018
Nominovaní: Zuzana Pustaiová, Dominika Jackuliaková, Táňa Takáčová, Deana Kolenčíková

Zuzana Pustaiová  – Fotograf roka 2018
Počas roku 2018 mala množstvo výstav nielen u nás, ale aj v zahraniči, napríklad v Chorvátsku to bola výstava „Photo – Days, s ktorou vyhrala prvú cenu. Pre svoje fotografie používa rozmanité témy, je mimoriadne tvorivá, invenčná. Snažila sa založiť súkromnú galériu.