Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2017

Porota:
Judita Csáderová – predsedkyňa
Jana Hojstričová
Dušan Kochol
Boris Németh
Branislav Štepánek

 

Nominovaní Fotograf roka 2017
Květoslava Fulierová, Jana Ilková, Dorota Holubová, Zuzana Halanová Laurincová, Katarína Poliačiková, Juraj Mravec ml., Jan Viazanička, Ján Šipocz, Peter Korček

Ján Viazanička – Fotograf roka 2017

 

Na Osobnosť slovenskej fotografie 2017 boli nominovaní:
Ivan Matejka, Rudo Sikora a Aurel Hrabušický + Filip Vančo

Ivan Matejka – Osobnosť slovenskej fotografie 2017