Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2016

Vyhlasovatelia:
Združenie slovenských profesionálnych fotografov
Vysoká škola výtvarných umení
Stredoeurópsky dom fotografie
OZ FOTOFO
OFF FESTIVAL

Porota:
Judita Csáderová – predsedkyňa poroty
Bohunka Koklesová
Monika Mikušová
Zuzana Lapitková

zasadanie poroty 6.12. 2016

Výsledky:

Osobnosť slovenskej fotografie
nominovaní: František Tomík, Rudo Sikora, Václav Macek

Václav Macek (1952) – Osobnosť slovenskej fotografie
Porota sa rozhodla udeliť titul Osobnosť slovenskej fotografie teoretikovi a historikovi fotografie a riaditeľovi festivalu Mesiac fotografie Václavovi Macekovi za zavŕšenie niekoľko rokov trvajúceho projektu Dejín európskej fotografie – knižnej publikácie, ktorá je svojím obsahom a formou výnimočná nielen v slovenskom ale najmä medzinárodnom kontexte.

 

Fotograf roku 2016
nominovaní: Dušan Kochol, Zuzana Kmeťová, Juraj Mravec

Dušan Kochol (1983)– Fotograf roka 2016
Porota sa rozhodla udeliť titul Fotograf roka 2016 Dušanovi Kocholovi, fotografovi a zakladateľovi OFF FESTIVALU, ktorému sa v krátkom čase podarilo vďaka originálnym konceptuálnym projektom etablovať sa na slovenskej i medzinárodnej scéne a v súčasnosti vďaka individuálnym a skupinovým výstavám v popredných inštitúciách stáva sa medzinárodne rešpektovanou osobnosťou.