Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2015

Vyhlasovatelia:
Združenie slovenských profesionálnych fotografov
Vysoká škola výtvarných umení
Stredoeurópsky dom fotografie
OZ FOTOFO
OFF FESTIVAL

Porota:
Bohunka Koklesová – predsedkyňa poroty
Monika Mikušová
Dušan Kochol
Boris Németh

zasadanie poroty 25.11. 2015

Výsledky:

Osobnosť slovenskej fotografie
nominovaní: Judita Csáderová, Ľubo Stacho

Judita Csáderová (1948) – Osobnosť slovenskej fotografie
Fotografka, spoluzakladateľka nadácie FOTOFO a neskôr občianskeho združenia , ktoré organizovalo už 25. ročník Mesiaca fotografie, organizátorka fotografického diania na Slovensku, predsedkyňa Združenia slovenských profesionálnych fotografov a dlhoročná pedagogička Judita Csáderová. V tomto roku prezentovala svoju tvorbu v rámci Mesiaca fotografie výstavou pod názvom „ Bez názvov “. Judita Csáderová patrí k zásadným osobnostiam 60 tych až 80 tych rokov, v jej diele citlivo splýva minimalizmus s poetizáciou, experiment s originálnou imagináciou. Je to autorka, ktorá starostlivo zvažuje každý detail v obraze, uprednostňuje úspornosť pred okázalosťou.

 

Fotograf roku 2015
nominovaní: Ľubo Stacho, Anton Sládek, Radek Brousil, Olja Triaška Stefanović

Olja Triaška Stefanović (1978)– Fotograf roka 2015
za mimoriadny prínos v oblasti fotografovania a dokumentovania slovenskej medzivojnovej architektúry zúročený okrem iného aj v monumentálnej publikácii Henriety Moravčíkovej „ Friedrich Weinwurm.Architekt , aktuálne ocenenou na Frankfurtskom veľtrhu kníh za rok 2015.