Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2014

Vyhlasovatelia:
Združenie slovenských profesionálnych fotografov
Stredoeurópsky dom fotografie
OZ FOTOFO
OFF FESTIVAL

Porota:
Judita Csáderová – predsedkyňa poroty
Aurel Hrabušický
Michaela Bosáková
Dušan Kochol

zasadanie poroty 21.11. 2014

Výsledky:

Osobnosť slovenskej fotografie
nominovaní: Milota Havránková, Tibor Borský

Milota Havránková – Osobnosť slovenskej fotografie
Tvorba Miloty Havránkovej je ojedinelá a vymedzuje sa z hlavných prúdov slovenskej fotografie. Svojim záujmom o fotografický experiment , tému i vizuálne prevedenie sa značne odlišuje od svojich kolegov, ktorí v zásadnej miere uplatňujú priamu fotografiu, čiernobiely dokument alebo fotografický koncept. Najvýznamnejším prínosom v jej tvorbe je predovšetkým neustály záujem ovládnuť fotografické médium, ktoré sa stále mení v tvorivom a technickom procese. Z hľadiska typológie fotografie prevláda v tvorbe Miloty Havránkovej najmä subjektívna fotografia vychádzajúca z intuície autorky a fotografického záznamu jej životných situácií a pocitov .Na druhej strane práve z dôvodu potreby neustálej zmeny si autorka v tvorbe otvára dvere novým možnostiam, ktoré skrýva fotografický proces v multimédiách.

 

Fotograf roku 2014
nominovaní: Martin Kollár, Pavel Maria Smejkal, Olja Triaška – Štefanovič

Martin Kollár – Fotograf roka 2014
Medzi fotografickými počinmi roka porota ocenila fotopublikáciu FIELD TRIP Martina Kollára. Vznikla počas viac jeho než ročného pobytu v Izraeli, v oblastiach, ktoré sú postihnuté vojnovými udalosťami. Namiesto „živej“ akcie, domény fotoreportérov, však vidíme dlhodobé následky vojny a terorizmu. V Kollárových záberoch nenájdeme ľudské obete – pocit ohrozenia a všadeprítomnej devastácie vyplynie viac z klaustrofobických priestorov (skladíšť, hál, laboratórií, vymedzených teritórií), z rôznych tvarovo bizarných aparátov s ťažko určiteľnou funkciou, alebo z početných snímok mŕtvych zvierat, zrejme obetí vedeckých experimentov.  Kollárove kompozície nechcú ohúriť vonkajškovými, morbídnymi „atrakciami“. Zaujmú skôr minimálnym počtom presne rozvrhnutých a významovo pointovaných prvkov, popri tom však nechávajú okolo seba dostatok priestoru „voľného vzduchu“, zostávajú bytostne „ľahké“ a zároveň im nechýba rozmer záhady alebo tajomstva.  Martin Kollár sa tak osobitým spôsobom zaraďuje do dlhého radu tvorcov, ktorí hľadajú a zaznamenávajú irrealitu v živom toku reality, v „priamom prenose“.