Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2013

Vyhlasovatelia:
Združenie slovenských profesionálnych fotografov
Stredoeurópsky dom fotografie
Vysoká škola výtvarných umení
OZ FOTOFO
OZ PHOTOPORT

Porota:
Judita Csáderová – predsedkyňa poroty
Aurel Hrabušický
Bohunka Koklesová
Michaela Bosáková
Filip Vančo

zasadanie poroty 6. 12. 2013

 

Výsledky:
Osobnosť slovenskej fotografie
nominovaní: Milota Havránková, Juraj Bartoš, Ján Krížik, Anton Podstraský / in memoriam/

Anton Podstraský / in memoriam /
Až dôkladný výskum archívu po smrti Antona Podstraského viedol k vydaniu jeho monografie a výstave v Stredoeurópskom dome fotografie v rámci 23. ročníka Mesiaca fotografie. Odhalil kvalitu a jedinečnosť jeho tvorby. Ide o dokumentaristu s výrazným autorským prístupom , majstra obrazovej metafory.

Juraj Bartoš- kľúčový autor slovenskej dokumentárnej fotografie, zvlášť 80 tych rokov, jeden z prvých slovenských fotografov, ktorý dlhodobo a systematicky spracovali určité témy v ktorých v mikrosvete sa odrážal makrosvet. Jeho fotografie zaznamenali predovšetkým typické príznaky životného štýlu neskorého socializmu.Mal schopnosť fotograficky vyhodnotiť sémantický
potenciál všetkých detailov životného sveta, a takisto zmysel pre okamžitý prienik a vystihnutie jedinečnosti človeka uprostred davu.

 

Fotograf roku 2013
nominovaní: Jana Hojstričová, Olja Triaška Stefanovic, Dušan Kochol, Lucia Sceranková

Jana Hojstričová
za fotografickú a výstavnú činnosť a výskumné a pedagogické aktivity v oblasti fotografie