Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2012

Vyhlasovatelia:
Združenie slovenských profesionálnych fotografov
Stredoeurópsky dom fotografie
Vysoká škola výtvarných umení
FOTOFO

Porota:
Judita Csáderová – predsedkyňa poroty
Aurel Hrabušický
Bohunka Koklesová
Michaela Bosáková

 

Výsledky:

Osobnosť slovenskej fotografie
nominovaní: Milota Havránková, Bohumil Puskailer, Stano Pekár

víťaz : Stano Pekár – jedna z kľúčových osobností modernej slovenskej dokumentárnej fotografie

Fotograf roku 2012
nominovaní: Martin Kollár, Ján Kekeli, Táňa Hojčová, Šymon Kliman

víťaz : Šymon Kliman
držiteľ ceny Európsky občan 2012, výstava v rámci 22. ročníka Mesiaca fotografie, prepojenie skúseností módneho fotografa do klasickej dokumentárnej fotografie