Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2011

Cenu vyhlasuje:
FOTOFO
Stredoeurópsky dom fotografie
Združenie slovenských profesionálnych fotografov

Porota:
Judita Csáderová- predsedkyňa portoty
Aurel Hrabušický
Michaela Bosáková

 

nominovaní: Táňa Hojčová, Olja Triaška – Štefanovic, Šymon Kliman, Boris Németh, Matúš Zajac

 

Cena Fotograf roka 2011
Boris Németh
za cyklus fotografií : Slovakia- I´m lovin it

 

Cena Osobnosť slovenskej fotografie
Miro Gregor
za prínos vo výtvarnej fotografii v 60 . tych rokov pre Slovensko