Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Osobnosť slovenskej fotografie a Fotograf roka 2010

Cenu vyhlasuje:
FOTOFO
Stredoeurópsky dom fotografie
Združenie slovenských profesionálnych fotografov

 

Porota:
Judita Csáderová- predsedkyňa portoty
Rudolf Lendel
Alan Hyža

 

nominovaní: Milota Havránková, Peter Procházka, Jaro Sýkora, Jozef Ondzik

 

Cena Fotograf roka 2010
Jozef Ondzik
Za kolektívnu výstavu a publikáciu Vyvolení- Vyvolaní, slovenské voľby vo fotografii 1994 -2006 a publikáciu Energia pre krajinu pre Slovenské elektrárne

 

Cena Osobnosť slovenskej fotografie
Igor Grossmann
za celoživotné dielo, najmä za tvorbu v 50 – tych a 60 – tych rokoch 20. storočia