Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Noc múzeí

Srdečne pozývame na Noc múzeí a galérií  v sobotu 18. mája na prehliadku aktuálnych výstav

v Stredoeurópskom dome fotografie v čase od 12:00 do 23:00

Galéria Martina Martinčeka  : David Těšínský

Autor mapuje subkultúry po celom svete – iránske mejdany, pražských narkomanov, spáva v slumoch…

Galéria Profil: Dominika Ličková KEYWORDS

Autorka   vo svojich fotografických sériach predstavuje  prostredie, v ktorom sa ocitá, urbánny priestor, predmetný svet, náznaky rodinných väzieb.

Na jednej strane ide o klasickú dokumentáciu  atmosféry, predmetov súkromného života  – na druhej strane o umeleckú koncepciu,   prehodnocujúcu

situácie a vzťahy,   nevynímajúc  ani iróniu a nadsadenie.

18:00 – stretnutie s autorkou a  komentovaný výklad pod názvom:

Kľúčové slová ako východiskové body stratégie