Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Krajina 1839 – 2019

3. 7. – 20. 12. 2019

Stručný prierez históriou fotografie krajiny na Slovensku od počiatku až po dnešok. Výstava je venovaná 180. výročiu vynájdenia fotografie.

Kurátor: Martin Kleibl

Vystavúci autori: Karol Divald, Hermann Weissbach, Rudolf Würsching, Gusztáv Matz, Karol Körper, Pavol Socháň, Ladislav Noel, Ján Motulko, Pavel Pecha, Dušan Slivka, Juraj Fifik, Dominika Jackuliaková, Ján Kekeli