Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

FOTOGRAFICKÝ KURZ V RÁMCI MESIACA FOTOGRAFIE SO ZUZANOU PUSTAIOVOU

Experimentálny autoportrét

Lektor: Zuzana Pustaiová
Miesto: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava
Cena: 80 eur
Počet účastníkov: 10
Kontakt: Lucia Matejovičová, +421 905 12 71 85, matejovicova@sedf.sk

Dátum: 21.11.2021

O kurze slovami lektorky: Vo svojej tvorbe pracujem s biografickými prvkami reflektujúcimi rôzne témy. Súčasťou jednotlivých projektov je aj práca
s autoportrétom. Kreativita priamo so sebou prináša mnoho ciest ako prostredníctvom média fotografie dokážeme zachytiť seba ako niekoho iného. Prostrednictvom inscenovanej fotografie, deadpan estetiky či koláže a manipulácie vznikajú obrazy, ktoré môžu mať biografický charakter alebo naopak autor slúži ako model pre danú situáciu. Práve využitím osobných skúseností dokážu všeobecné témy prehovoriť k širokému spektru divákov. Účastníci workshopu budú oboznámení s aktuálnymi vizuálnymi stratégiami venujúcich sa téme autoportrétu vo fotografii. Naučia sa ako premýšľať o autoportréte v kontexte súčasného umenia, ako pracovať s ideou od prvej myšlienky až po finálnu prezentáciu.

Kurz je plánovaný od 09.00 do 18.00 s obedovou prestávkou okolo 13.00.

Potrebné veci: – fotoaparát + statív, externý blesk, rôzne zdroje svetla – baterky rôznej veľkosti, farebnosti a intenzity svetla.

Viac informácií o lektorke: www.pustaiova.com