Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

FOTOGRAFICKÝ KURZ V RÁMCI MESIACA FOTOGRAFIE S KAMILOM VARGOM

Akt klasický a experimentálny

Dátum: 13.11.2021

Miesto: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava
Cena: 90 eur
Počet účastníkov: 10
Kontakt: Lucia Matejovičová, +421 905 12 71 85, matejovicova@sedf.sk

 

 


O kurze slovami lektora: Akt je klasickou disciplínou, ktorá sa vinie celými dejinami umenia. Zasiahol samozrejme i do fotografie. Na tomto kurze si ukážeme klasické ateliérové svietenie a modelovanie tela svetlom. Rovnako tiež experimentálnejšie prístupy s využitím luminografie, kedy budeme na telo maľovať svetlom. Úvodom workshopu si povieme niekoľko slov o rôznych prístupoch k fotografii aktu, ktoré sa dajú vypozorovať z dejín fotografie. Následne sa pustíme do práce. V prvej polovici kurzu Vám ukážeme, ako zaujímavo nasvietiť ľudské telo, aby výsledkom nebolo len informatívne zobrazenie, ale aby fotografia mala aj výrazné výtvarné kvality. Tie totižto odlišujú anatomické zobrazenie tela od umeleckého aktu. Rovnako tiež prvok tajomstva, ktorý by každý dobrý akt mal obsahovať. V druhej časti sa budeme venovať experimentálnejšiemu prístupu. Ukážeme si, ako sa dá vo fotografii aktu využiť luminografia, často tiež nazývaná maľovanie svetlom a vytvoriť tak iný, moderný akt. Táto technika je totiž mojou špecialitou. Záverom kurzu si zhodnotíme Vaše odfotografované práce.

Naučíte sa svietiť ateliérovými svetlami, pózovať model, správne komponovať i trochu experimentovať s atypickými svetelnými zdrojmi.

Kurz je plánovaný v čase od 10:00 do 18:00 s obedovou prestávkou okolo 13:00.

Priniesť: Digitálny fotoaparát, statív, prípadne baterky, prskavky a iné svetelné zdroje.

 

 

Viac informácií o lektorovi: https://www.sedf.sk/kamil-varga/