Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

FOTOGRAFICKÉ KURZY V RÁMCI MESIACA FOTOGRAFIE S KAMILOM VARGOM

Lektor: Kamil Varga
Miesto: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava
Cena: 80 eur
Počet účastníkov: 10
Kontakt: Lucia Matejovičová, +421 905 12 71 85, matejovicova@sedf.sk

 

Fotogram
Dátum: 21.12.2019 (pozor zmena oproti informácii v tlačených materiáloch)

O kurze slovami lektora: Fotogram, alebo tiež fotografia bez fotoaparátu je stará ako fotografia sama. Kladením predmetov, často transparentných, do zaujímavých kompozícií na fotografický papier a jeho následným osvetlením a spracovaním vznikajú zaujímavé a zvláštne práce. Hravý a kreatívny spôsob, ako vytvoriť jedinečný a neopakovateľný originál. Na začiatku kurzu si ukážeme niekoľko príkladov, ako taký fotogram môže vyzerať. Vysvetlíme si technický postup. Následne si každý z účastníkov ešte na svetle pripraví svoju kompozíciu z materiálov, ktoré si prinesie. Pri tvorbe zaujímavej kompozície mu samozrejme rád poradím. Samotné vytvorenie fotogramu totiž prebieha v takmer úplnej tme pri veľmi slabom osvetlení vo fotokomore. Vhodné sú nepriehľadné predmety so zaujímavými obrysmi. Ale tiež transparentné materiály ako napríklad igelit, plasty, sklo, kryštálový cukor a pod. Pozor, fotografický papier je veľmi málo citlivý na žltú, zelenú a červenú farbu, takže transparentné materiály týchto farieb sa môžu stať až nepriehľadnými. Osvetlený papier následne vyvoláme a ustálime vo fotografickej chémii vo fotokomore.

Naučíte sa používať zaujímavú a kreatívnu starú fotografickú techniku, ktorá nemá v digitálnej fotografii obdoby.

Kurz je plánovaný v čase od 10:00 do 18:00 s obedovou prestávkou okolo 13:00.

Priniesť: predmety a materiály vhodné na vytvorenie fotogramu.

Akt klasický a experimentálny
Dátum: 03.11.2019

O kurze slovami lektora: Akt je klasickou disciplínou, ktorá sa vinie celými dejinami umenia. Zasiahol samozrejme i do fotografie. Na tomto kurze si ukážeme klasické ateliérové svietenie a modelovanie tela svetlom. Rovnako tiež experimentálnejšie prístupy s využitím luminografie, kedy budeme na telo maľovať svetlom. Úvodom workshopu si povieme niekoľko slov o rôznych prístupoch k fotografii aktu, ktoré sa dajú vypozorovať z dejín fotografie. Následne sa pustíme do práce. V prvej polovici kurzu Vám ukážeme, ako zaujímavo nasvietiť ľudské telo, aby výsledkom nebolo len informatívne zobrazenie, ale aby fotografia mala aj výrazné výtvarné kvality. Tie totižto odlišujú anatomické zobrazenie tela od umeleckého aktu. Rovnako tiež prvok tajomstva, ktorý by každý dobrý akt mal obsahovať. V druhej časti sa budeme venovať experimentálnejšiemu prístupu. Ukážeme si, ako sa dá vo fotografii aktu využiť luminografia, často tiež nazývaná maľovanie svetlom a vytvoriť tak iný, moderný akt. Táto technika je totiž mojou špecialitou. Záverom kurzu si zhodnotíme Vaše odfotografované práce.

Naučíte sa svietiť ateliérovými svetlami, pózovať model, správne komponovať i trochu experimentovať s atypickými svetelnými zdrojmi.

Kurz je plánovaný v čase od 11:00 do 19:00 s obedovou prestávkou okolo 14:00. (Zmena oproti času uvedenému v tlačených materiáloch).

Priniesť: Digitálny fotoaparát, statív, prípadne baterky, prskavky a iné svetelné zdroje.

 

 

Viac informácií o lektorovi: https://www.sedf.sk/kamil-varga/