Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Pripravujeme

 

5.6.-30.6.

Diplomové práce katedry nových médií a fotografie VŠVU
Kurátorka: Silvia Saparová

3.7. – 1.9.

Šesť príbehov z dejín fotografie
kurátori – Andrej Bán, Martin Kleibl, Václav Macek, Zuzana Pustaiová, Božena Sikorová, Matúš Zajac