Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

vystavy_sedf

4.6. - 28.6. 2020 Kacírstva Pedra Meyera sú retrospektívou pozostávajúcou z desaťročí novátorskej práce jedného z najinvenčnejších fotografov sveta. Výstava Kacírstva – ktorú v októbri 2008 súčasne uvedie 60 múzeí na celom svete – zároveň vytvorí revolučnú novú paradigmu o vystavovaní