Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

vystavy_sedf

3. 7. – 20. 12. 2019 Stručný prierez históriou fotografie krajiny na Slovensku od počiatku až po dnešok. Výstava je venovaná 180. výročiu vynájdenia fotografie. Kurátor: Martin Kleibl Vystavúci autori: Karol Divald, Hermann Weissbach, Rudolf Würsching, Gusztáv Matz, Karol Körper, Pavol Socháň, Ladislav

Michal Zajaček "mimo času" (fotografický cyklus) Galéria Profil 2. poschodie Trvanie výstavy: 02.10.2019 - 27.10.2019 Miloš Karásek – Koncept výstavy priestorové riešenie Nora Nosterská – Grafický dizajn Michal Kořán – Hudobné plochy Na začiatok treba uviesť, že Michal Zajaček s obľubou vyhľadáva témy, ktoré by sa bez väčšieho váhania dali

1. Krajina (kurátor: Martin Kleibl) autori: Karol Divald, Hermann Weissbach, Rudolf Würsching, Gusztáv Matz, Karol Körper, Pavol Socháň, Ladislav Noel, Ján Motulko, Pavel Pecha, Dušan Slivka, Dominika Jackuliaková, Ján Kekeli, Juraj Fifik, Google Maps 2. Portrét (kurátor: Matúš Zajac) autori: Eduard Kozics, Béla

Galéria Martina Martinčeka   1.poschodie Galéria Profil   2.poschodie Trvanie výstavy: 5.6. – 30.6.2019 Lea Kálazi, Kristína Káziková, Filip Drábek, Alžbeta Frajková, Sára Sarvašová Kurátor: doc. Mgr. art. Silvia Saparová ArtD Katedra fotografie a nových médií zabezpečuje výučbový proces v rámci fotografického média v nadväznosti na voľné