Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

1.4. – 1.5.2022 kurátori: Ignacio Martinez – Castignani, Miguel Ángel Campos Almeida Výstava prinesie pohľad do diania v kultúrach ( autori sú z pätnástich krajín) , ktoré sa pokúšajú prekonať eurocentristický estetický kánon. Významný príspevok do diskusie o univerzálnosti resp. regionálnosti súdobej