Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

prvastrana

Autor: Martin Kleibl Layout: Peter Nosáľ Grafika: Martin Kleibl Jazyk: slovenčina/angličtina Popis: Kniha Počiatky fotografie na Slovensku si nekladie za cieľ podať kompletný a definitívny výklad vývoja histórie fotografie tohto obdobia – je tu totiž ešte veľa neprebádaných miest. Mala by skôr slúžiť ako odrazový mostík, ktorý poskytuje všetky