Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Vyhlasovatelia Združenie slovenských profesionálnych fotografov Stredoeurópsky dom fotografie/OZ FOTOFO Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Festival_OFF   Porota Judita Csáderová – predsedníčka poroty, Dušan Kochol, Václav Macek   Osobnosť slovenskej fotografie 2020 Doterajší laureáti: Ľudovít Hlaváč (2006), Viliam Malík (2007), Karol Kállay (2008), Ivan Kozáček (2009), Igor Grossmann (2010), Miro

Vyhlasovatelia: Združenie slovenských profesionálnych fotografov Stredoeurópsky dom fotografie / OZ FOTOFO Vysoká škola výtvarných umení Festival_OFF Porota: Judita Csáderová – predsedkyňa poroty Bohunka Koklesová Dušan Kochol zasadanie poroty 5. 12. 2019 Osobnosť slovenskej fotografie 2019 Nominovaní: Tibor Borský, Alexander Strelinger, Ľubo Stacho, Aurel Hrabušický, Peter Procházka, Peter Župník, Filip Vančo, Miro

Vyhlasovatelia: Združenie slovenských profesionálnych fotografov Stredoeurópsky dom fotografie Vysoká škola výtvarných umení OZ FOTOFO Porota: Judita Csáderová – predsedkyňa poroty Aurel Hrabušický Bohunka Koklesová Václav Macek zasadanie poroty 7. 12. 2018 Osobnosť slovenskej fotografie 2018 Nominovaní: Aurel Hrabušický, Jozef Sedlák, Květoslava Fulierová, Rudolf Sikora Rudolf Sikora - Osobnosť slovenskej fotografie 2018 Rudolf Sikora je

Porota: Judita Csáderová - predsedkyňa Jana Hojstričová Dušan Kochol Boris Németh Branislav Štepánek   Nominovaní Fotograf roka 2017 Květoslava Fulierová, Jana Ilková, Dorota Holubová, Zuzana Halanová Laurincová, Katarína Poliačiková, Juraj Mravec ml., Jan Viazanička, Ján Šipocz, Peter Korček Ján Viazanička - Fotograf roka 2017   Na Osobnosť slovenskej fotografie 2017 boli

Vyhlasovatelia: Združenie slovenských profesionálnych fotografov Vysoká škola výtvarných umení Stredoeurópsky dom fotografie OZ FOTOFO OFF FESTIVAL Porota: Judita Csáderová – predsedkyňa poroty Bohunka Koklesová Monika Mikušová Zuzana Lapitková zasadanie poroty 6.12. 2016 Výsledky: Osobnosť slovenskej fotografie nominovaní: František Tomík, Rudo Sikora, Václav Macek Václav Macek (1952) - Osobnosť slovenskej fotografie Porota sa rozhodla udeliť titul Osobnosť

Vyhlasovatelia: Združenie slovenských profesionálnych fotografov Vysoká škola výtvarných umení Stredoeurópsky dom fotografie OZ FOTOFO OFF FESTIVAL Porota: Bohunka Koklesová – predsedkyňa poroty Monika Mikušová Dušan Kochol Boris Németh zasadanie poroty 25.11. 2015 Výsledky: Osobnosť slovenskej fotografie nominovaní: Judita Csáderová, Ľubo Stacho Judita Csáderová (1948) - Osobnosť slovenskej fotografie Fotografka, spoluzakladateľka nadácie FOTOFO a neskôr občianskeho združenia