Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Vyhlasovatelia Združenie slovenských profesionálnych fotografov Stredoeurópsky dom fotografie/OZ FOTOFO Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Festival_OFF   Porota Judita Csáderová – predsedníčka poroty, Dušan Kochol, Václav Macek   Osobnosť slovenskej fotografie 2020 Doterajší laureáti: Ľudovít Hlaváč (2006), Viliam Malík (2007), Karol Kállay (2008), Ivan Kozáček (2009), Igor Grossmann (2010), Miro

Vyhlasovatelia: Združenie slovenských profesionálnych fotografov Stredoeurópsky dom fotografie / OZ FOTOFO Vysoká škola výtvarných umení Festival_OFF Porota: Judita Csáderová – predsedkyňa poroty Bohunka Koklesová Dušan Kochol zasadanie poroty 5. 12. 2019 Osobnosť slovenskej fotografie 2019 Nominovaní: Tibor Borský, Alexander Strelinger, Ľubo Stacho, Aurel Hrabušický, Peter Procházka, Peter Župník, Filip Vančo, Miro

Vyhlasovatelia: Združenie slovenských profesionálnych fotografov Stredoeurópsky dom fotografie Vysoká škola výtvarných umení OZ FOTOFO Porota: Judita Csáderová – predsedkyňa poroty Aurel Hrabušický Bohunka Koklesová Václav Macek zasadanie poroty 7. 12. 2018 Osobnosť slovenskej fotografie 2018 Nominovaní: Aurel Hrabušický, Jozef Sedlák, Květoslava Fulierová, Rudolf Sikora Rudolf Sikora - Osobnosť slovenskej fotografie 2018 Rudolf Sikora je

Porota: Judita Csáderová - predsedkyňa Jana Hojstričová Dušan Kochol Boris Németh Branislav Štepánek   Nominovaní Fotograf roka 2017 Květoslava Fulierová, Jana Ilková, Dorota Holubová, Zuzana Halanová Laurincová, Katarína Poliačiková, Juraj Mravec ml., Jan Viazanička, Ján Šipocz, Peter Korček Ján Viazanička - Fotograf roka 2017   Na Osobnosť slovenskej fotografie 2017 boli