Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Author: Juraj Macek

Lektor/lecturer: Jan Brykczyński Miesto/Place: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava Cena/Price: 80 eur Počet účastníkov/Number of participants: 12 Kontakt/Contact: Lucia Matejovičová, +421 905 12 71 85, matejovicova@sedf.sk Konštrukcia projektu a príbehu Dátum/Date: 17.11.2019 Počas 1-dňového workshopu sa účastníci oboznámia so všetkými etapami procesu práce na fotografickom projekte. Preberú

  HRA SO SVETLOM Lektor: Robo Kočan Miesto: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava Cena: 80 eur Počet účastníkov: 10 Kontakt: Lucia Matejovičová, +421 905 12 71 85, matejovicova@sedf.sk Dátum: 17.11.2019 O kurze slovami lektora: Sú rôzne druhy svetla a osvetlenia, ktoré sa dajú navzájom kombinovať a kreatívne využiť pri fotografovaní portrétu,

Lektor: Kamil Varga Miesto: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava Cena: 80 eur Počet účastníkov: 10 Kontakt: Lucia Matejovičová, +421 905 12 71 85, matejovicova@sedf.sk   Fotogram Dátum: 21.12.2019 (pozor zmena oproti informácii v tlačených materiáloch) O kurze slovami lektora: Fotogram, alebo tiež fotografia bez fotoaparátu je stará ako fotografia