Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Author: Juraj Macek

4.6. - 28.6. 2020 Kacírstva Pedra Meyera sú retrospektívou pozostávajúcou z desaťročí novátorskej práce jedného z najinvenčnejších fotografov sveta. Výstava Kacírstva – ktorú v októbri 2008 súčasne uvedie 60 múzeí na celom svete – zároveň vytvorí revolučnú novú paradigmu o vystavovaní

Vyhlasovatelia: Združenie slovenských profesionálnych fotografov Stredoeurópsky dom fotografie / OZ FOTOFO Vysoká škola výtvarných umení Festival_OFF Porota: Judita Csáderová – predsedkyňa poroty Bohunka Koklesová Dušan Kochol zasadanie poroty 5. 12. 2019 Osobnosť slovenskej fotografie 2019 Nominovaní: Tibor Borský, Alexander Strelinger, Ľubo Stacho, Aurel Hrabušický, Peter Procházka, Peter Župník, Filip Vančo, Miro