Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Author: Juraj Macek

Vyhlasovatelia Združenie slovenských profesionálnych fotografov Stredoeurópsky dom fotografie/OZ FOTOFO Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Festival_OFF   Porota Judita Csáderová – predsedníčka poroty, Dušan Kochol, Václav Macek   Osobnosť slovenskej fotografie 2020 Doterajší laureáti: Ľudovít Hlaváč (2006), Viliam Malík (2007), Karol Kállay (2008), Ivan Kozáček (2009), Igor Grossmann (2010), Miro