Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Veronika Marek Markovičová, Peter Marek – Spolu (každý inak) /SK/

5.3. – 31.5. 2020

Veronika Marek Markovičová (*1983) sa venuje výtvarnej fotografii a zároveň pracuje ako kurátorka, publicistka a prekladateľka. Absolvovala filmovú a divadelnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (2008), Katedru fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2014) a stáž na pražskej FAMU (2013). Vo svojej tvorbe kolážovo skúma analógový jazyk a materiál fotografie. Konštruuje a dekonštruuje naratív svojho života. Od roku 2000 prezentuje svoju tvorbu na autorských a skupinových výstavách doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave. (www.veromar.sk)

Peter Marek (*1968) je fotograf, ktorý postupne prešiel rôznymi žánrami a podobami fotografie. Pracuje v Slovenskej národnej galérii, čo mu umožnilo rezignovať na
komerčnú fotografiu. Teší sa už len zo svojej voľnej tvorby. Zároveň pôsobí ako pedagóg fotografie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Od roku 1995
prezentuje svoju tvorbu na autorských a skupinových výstavách doma i v zahraničí. Spoločne s Veronikou Marek Markovičovou už štvrtý rok pripravujú a moderujú
Fotopondelky v Slovenskej národnej galérii. Na tejto výstave prezentuje fotografie z dlhodobého cyklu Lesografie. Hľadá v ňom rovnováhu a pokoj, ktorý sa snaží
preniesť na diváka. Žije a tvorí v Bratislave. (www.petermarek.com)