Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

František Krátký – Rusko 1896

29. 10. 2019 – 30. 6. 2020

Kurátor: Pavel Scheufler

 

Dne 28. dubna 1896 vydal Purkmistrovský úřad královského města Kolín „akad. malíři a fotografovi F. Krátkému“ vysvědčení o jeho zachovalosti a potvrdil, že „cestuje po cizích zemích za tím jen účelem, by stereoskopické fotografie…zhotovil“. Paralelní překlad v ruštině nasvědčuje, že účelem bylo potvrzení pro ruské orgány před plánovanou cestou do Ruska. Fotograf Krátký se tím zařadil mezi zástup Čechů, kteří ve ,,slovanské zemi” na východě hledali poznání, inspiraci v tvorbě, případně i politickou oporu pro své cíle. Myšlenky panslavismu hráli ve formování eské spolenosti v prostoru střední Evropy s jazykovým vlivem němčiny svou logickou roli, eští rusofilové v něm viděli silný stát, jenž mohl pomoci slovanským národm ke svobod. Mnozí z těch, kteří na vlastní kůži poznali ruskou realitu a popsali ji ve svých cestopisech, vystřízlivěli, jiným obdiv zůstal. Na cestu se Krátký pečlivě materiálně připravil, zakoupil si na ni dokonce i nový stereopřístroj vídeňské firmy J. Wanaus Wien na formát 9 x 18 cm. Kromě stereosnímků Krátký v Rusku fotografoval také na formát 13 x 18 cm.

Mezi českými fotografy éry Rakousko-Uherska nebyl František Krátký se svými záběry z Ruska jediný, pokud jde však o hmotný fotografický odkaz, je ten Krátkého rozsahem několika set snímků největší. S fotoaparátem v carském Rusku se ze známějších českých osobností pohyboval například Josef Pírka, E. S. Vráz a Alfons Mucha, méně známé jsou například snímky etnografa Karla Chotka.

Na Krátkého snímcích nedominuje obligátní krása památek, ale spíše zajímavosti v typech lidí. I když fotografoval také bědnou chudobu, byl celkově jeho fotografický obraz Ruska velmi pozitivní. Do dějin světové fotografie vstoupil unikátními snímky ušlapaných na lidové korunovační slavnosti na Chodinském poli. Vedle korunovace cara Mikuláše II. a slavnostní výzdoby k její příležitosti obsáhle fotografoval hospodářskou výstavu v Novgorodě. Zachytil také památky a život Moskvy a Petrohradu a dalších měst. Vybrané snímky ze své cesty převedl do stereodiapozitivu a koloroval, některé zkopíroval a distribuoval jako stereofotografie ve fotografické nebo tiskové kvalitě. Některé kolorované stereodiapozitivy působí až fascinujícím dojmem. Nezapřou, že Krátký původně usiloval být malířem.

 

 

 

Petrohrad

Petrohrad, “Starý gardista u pomníku Mikuláše”


Moskva, Ušlapaní na korunovační lidové slavnosti na Chodynském poli, 30. 5. 1896