Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Pedro Meyer /MEX/ – Kacírstva

4.6. – 28.6. 2020

Kacírstva Pedra Meyera sú retrospektívou pozostávajúcou z desaťročí novátorskej práce jedného z najinvenčnejších fotografov sveta. Výstava Kacírstva – ktorú v októbri 2008 súčasne uvedie 60 múzeí na celom svete – zároveň vytvorí revolučnú novú paradigmu o vystavovaní fotografií v múzeách. Mexický fotograf Pedro Meyer je uznávaný vďaka svojim silným a provokatívnym fotografiám, ale aj za priekopnícku prácu na poli digitálnej fotografie. Meyerove fotografie neustále testujú hranice pravdy, fikcie a reality. S postupom digitálnej fotografie na začiatku 90-tych rokov prešiel Meyer premenou od dokumentárneho fotografa vytvárajúceho „priame fotografie“ na digitálneho dokumentaristu, ktorý často kombinuje fotografické prvky z nesúrodých období a miest, aby dospel k inej či vyššej pravde. Meyerovo často prízvukované tvrdenie, že všetky fotografie – či už digitálne manipulované alebo nie – sú rovnako „pravdivé“ a „nepravdivé“ bolo v kruhu komunity ortodoxných fotografov-dokumentaristov označené ako kacírske. Odtiaľ názov Kacírstva.

Medzi Meyerove osobné inovácie na poli digitálnej fotografie patria vytvorenie prvého CD-ROM s kombináciou zvuku a obrazov, historicky prvá digitálna tlač a v roku 1994 založenie svojho uznávaného online fotografického fóra zonezero. com – najnavštevovanejšej stránky venovanej digitálnej fotografii na webe. Okrem týchto umeleckých a technických prínosov Meyerova pionierska práca v prospech latinsko-amerických fotografov, počnúc založením Mexickej rady pre fotografiu koncom 1970-tych rokov, v podstate zorganizovala a pozdvihla fotografiu ako druh umenia na celom kontinente.

S Kacírstvami Meyer obrátil svoj pohľad vizionára smerom ku konceptu fotografických výstav v múzeách. Čím sú teraz? Čím sa môžu stať v budúcnosti? V dobe nedostatku financií a základnej premeny úlohy múzea Meyerova nová… a kacírska… paradigma pre výstavy fotografií uľahčuje:
– kreatívnu spoluprácu medzi kurátorom a umelcom
– celosvetovú sieť vytvorenú medzi 60. múzeami zúčastnenými na programe Kacírstva
– pokročilú kapacitu pre výskum a budovanie zbierok múzeí
– pôsobivé vzdelávacie programy, ktoré oslovia iPod generáciu

 

Pedro Meyer je jedným z priekopníkov a najznámejších reprezentantov súčasnej fotografie. Bol zakladateľ a prezident Mexického fotografického výboru a organizátor prvých troch Latinsko-amerických fotografických seminárov. Popri jeho umeleckej fotografickej tvorbe vyučuje v rôznych prestížnych inštitúciách, pracuje aj ako kurátor, redaktor, zakladateľ a riaditeľ slávnej fotografickej webovej stránky ZoneZero. Jeho práce boli prezentované na viac než 200 výstavách v múzeách a galériách po celom svete a sú súčasťou veľmi dôležitých stálych kolekcií. V r. 1987 bol ocenený prestížnym Guggenheimovým grantom, získal množstvo ocenení v Bienále mexickej fotografie a úplne prvý grant viažúci sa k webovému projektu, ocenený Rockefellerovou nadáciou.