Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Gustáv Hegedüš – V lese /SK/

5.3. – 31.5.2020

Gustáv Hegedüš (1941) žije a tvorí v Turčianskych Tepliciach.

Do rodného Turca sa vrátil po desaťročiach práce v strojárstve ( inžinierske profesie vo Svite, Snine, Martine a vo Zvolene). Potom to bola práca v tlačových médiách,
ktorá mu umožnila spoznávať rôzne kraje a regióny Slovenska. Dlhodobo pestovaný vzťah k prírode, turistike, lyžovaniu, spolu s vývojom vlastného fotografického
videnia, ho prirodzene priviedli pripraveného na výtvarnú fotografickú scénu s témami úzko spätými s ľuďmi a prírodnými živlami. V poslednom období je fotograf
aktívny vo Fotoklube Karola Plicku v Martine a v regionálnych súťažiach AMFO.

Fotografická tvorba Gustáva Hegedüša bola v 60. – 90. rokoch 20. storočia orientovaná na krajinárske témy a štylizované i reportážne portréty zo
študentského, neskôr pracovného prostredia, formované fotografickou vlnou bratislavských fototribún na Suchom mýte. Zapojil sa do tvorivého života
„s fotografiou“, ktorý prebiehal v závodných, resp. mestských kluboch kultúry v miestach jeho pôsobenia a v rámci súťaží a podujatí AMFO. Spoločenské zmeny
s príchodom nového storočia už privítal témami v samostatných výstavných projektoch. Prvým z nich Moja cesta bol retrospektívou tvorby s návratom do
rodiska, kruhu rodiny a priateľov s obrazmi charakterových portrétov vo formálnych aj neformálnych pózach. Silný vzťah k prírode a životnému prostrediu reflektoval
autor vo fotocykloch Voda ako obraz, Moje živly a Krajina Zem. Osobitnými témami boli portréty tvoriacich výtvarníkov Sympoart a umelcov rôznych žánrov
Art-isti. Tieto cykly prezentoval na dvadsiatke samostatných výstav na Slovensku aj v Čechách. Prehĺbenie vzťahu k prírode a veľký podnet aj inšpiráciu pre ďalšiu
tvorbu našiel Gustáv Hegedüš v knihe nemeckého lesníka Petra Wohllebena Tajný život stromov a v básnickej tvorbe priateľa Ondreja Nagaja. Spojenie
slova a obrazu povýšil do výstavného projektu V lese. Básnik Ondrej Nagaj patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej poézie mimo hlavného mesta,
ktorému vyšlo viac ako štyridsať zbierok pre dospelých a veršovaných kníh pre deti.

Fotograf Gustáv Hegedüš, chodiac po horách, dolinách, vníma krajinu všetkými zmyslami, okrem krásy, vidí aj necitlivé lokálne i globálne zásahy človeka
v nej. Projekt V lese chce byť tiež výsledkom jeho aktívneho postoja ku hrozbe klimatických zmien. Je však predovšetkým umeleckým príspevkom fotografa,
ktorý komunikuje s priateľmi, umelcami slova, znalcami lesa i spracovateľmi dreva, aby ľuďom priniesol posolstvo, žeby Zem a Les milovali a chránili.

Mgr. Janka Kolláriková