Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

Ďaleko – Blízko

6.3. – 21.4. 2019

Výstava mladých slovenských, českých a poľských študentov Inštitútu tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave ukazuje v rozličných podobách dokumentárnej a portrétnej tvorby rôzne aspekty života vo vzdialených krajinách. Zahŕňa súbor Čierne slzy o prisťahovalcoch z bangladéšskeho vidieka v Dháke od Hany Connor a Filipa Jandourka /CZ/, cyklus o ťažkom živote albínov v Tanzánii od Michała Szalasta /PL/, fotografie súčasného Arménska od Oldřicha Malachtu /CZ/, subjektívny dokument z New Yorku od Petra Korčeka /SK/ a ukážky súborov o postupujúcej globalizácii súčasnej Číny, na ktorom pracuje Robert Barca /SK/. Napriek geografickej vzdialenosti, spoločenským, kultúrnym a náboženským rozdielom nie sú elementárne hodnoty v nich až také vzdialené.
Expozícia nadväzuje na mnohé predchádzajúce výstavy, ktoré Inštitút tvorivej fotografie Sliezskej univerzity usporiadal buď priamo v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave alebo na bratislavskom Mesiaci fotografie. Mnohé z nich predstavili súčasných aj bývalých študentov, ktorí dnes patria k výrazným osobnostiam slovenskej fotografie, akými sú napríklad Andrej Balco, Anton Baša, Ester Havlik Erdélyová, Jana Grznáriková, Ivan Horváth, Milan Illík, Lena Jakubčáková, Karolína Kedrová, Dušan Kochol, Dávid Koronczi, Maroš Krivý, Zuzana a Daniel Laurincovci, Lea Lovišková, Agáta Marzecová, Lucia Nimcová, Pavol Orvan, Pavel Maria Smejkal, Viktor Szemzö, Branislav Štěpánek, Štefan Štrauch, Laura Witteková a další. V spolupráci s občianskym združením FOTOFO a Stredoeurópskym domom fotografie sa tak podarilo vydať niekoľko teoretických, záverečných prác z ITF, ktoré predstavujú významné obohatenie slovenskej historiografie fotografie (napríklad Elena Lichá-Zábranská: Ľuba Lauffová, Michal Matoušek: Časopis IMAGO alebo Branislav Štěpánek: Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave).

Vladimír Birgus
Kurátor