Email: office@yourdomain.com
Phone:: +44 20 7240 9319
back to top

júl 2021

Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave vyhlasuje  OPEN CALL - V4 - JANUÁR 2022  Výstava!  Jednotlivci aj skupiny z krajín V4 (Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko) môžu zaslať svoje portfolio / výstavný projekt bez tematického zadania do výberového konania, z ktorého komisia zostavená z:  Boris Németh